ESILEHELE TEHASED UUDISED
ARTIKLID - Mees sumadani ja bambusega.


Esmaspäev Nr 49, 4.12.1937 lk 5   (dea.nlib.ee)

Mees sumadani ja bambusega
Ohtlik töö maa ja taeva vahel. Inimesed, kelledest elukindlustusagendid hoiavad eemale. Antennimeistrid jutustavad.

Moodne aeg toob kaasa moodsad vahendid elu korraldamiseks ning koos sellega loob ka moodsaid elukutseid. See kõik sünnib pidevas ajavoolus ning meil pole tavaliselt mahti vaadeldagi muudatusi, mis järjekindlalt sünnivad meie ümber. Nii aastat kaheksa tagasi suurem osa oleks kahtlemata õlgu kehitanud, kui neilt oleks küsitud selgitust antennimeistri ameti kohta. Veel tänapäevalgi on neid, kes ei kujuta täpselt ette seda moodsat ametimeest. Ometigi on lühikese aja jooksul meil tekkinud terve hulk selliseid mehi, kes antennimeistritena teenivad oma igapäevast leiba. Ei või öelda, et see leib iga kord just eriti magus oleks. Aga sellest juba allpool.

Üksinda Tallinnas töötab ümmarguselt 30 meest, keda omavahel nimetatakse meesteks "sumadaniga ja bambusega". Neid võib sageli näha tänavail pikka pillirooritva seljas kandmas, teises käes tavaline pruun käsikohver montööri tööriistadega.
Antennimeistrikutse pole aga sugugi ainult bambusega mööda linna jalutamine. See töö on küllalt ohtlik ja ka vastutusrikas. Mis puutub ohtlikkusse, siis parimaks näiteks on lugu meie vanema antennimeistri Artur Haabuga, kes tahtis oma elu lasta õnnetuste vastu kindlustada. Mees pöördus vastava sooviavaldusega kindlustusseltside poole. Viimased on muidu küll maiad elukindlustustele, aga antennimeistri kindlustamisest ei saanud asja. Ühes seltsis oldi küll kindlustamisega nõus, kuid seal nõuti 1000 kr. suuruse kindlustussumma puhul 100 krooni suurust aastapreemiat. See tähendab aga juba, et kindlustusseltsi arvestuse järele antennimeistrile pole antud rohkem elupäevi kui vaid 10 aastat! Sealjuures tegi kindlustusselts veel tingimuseks, et töö juures peab kindlustatu olema kogu aeg varustatud köitega ning tugeva trossiga seotud olema alati korstna külge.
Kindlustusseltsidel on ka tõesti põhjust olla ettevaatlik meestega, kes iga päev panevad oma elu kaalule. Pole naljaasi kitsal ja kallakul katusel 15-20 meetri kõrgust masti üksinda püsti ajada. Kahe mehega töötamine aga ei tasu end. Eriti raske on töötada südalinnas, kus teravate viiludega katused on nagu eriti konstrueeritud surmalõksudeks antennimeistrile. Tuleb end kinnitada köitega ja siis ronida katusel nagu kass, kasutades enda kinnihoidmiseks katusekivide servasid. Samuti aga ka mujal. Peab ju antennimeister alati ronima kõrgemale, et saada ülesseatavale antennile võimalikult vaba ruumi. Nii alles mõne aja eest kukkus "Seevaldis" ühele asutise juhtivale arstile antenni püstitades puu otsast maha Martinson. Mehel paindus selgroog ja tal tuli minna pikemaks ajaks haiglasse. Õnn veel, et pääses elugagi. Tallinnas pole ühtegi antennimeistrit, kes vähemalt kord poleks väga tõsiselt surmale silma vaadanud.

Hulljulguseta pole sellel tööalal midagi peale hakata.
Antennimeistrid ise hindavad olukorda nii, et juba puhtlooduslikkudel põhjustel nende ametialale sobiks kõige rohkem 10% kaaskodanikkudest. Antenne püstitades on võimalusi tähele panna, et enamasti ikka tullakse katuseluugile pealt vaatama ning sageli kiputakse ka nõu andma, kuid ise katusele tulla ja seal ringi jalutada, seda kannatavad pead mitte rohkem kui 10 protsendil.
Suuremaks mureks antennimeistritel oli hiljuti linnavalitsuse ettepanek postivalitsusele, et kaotataks mastantennid, mis majade välist ilmet rikuvad, ning sunnitaks majaomanikke ehitama ühisantenne. Selle ettepaneku elluviimine oleks tähendatud antennimeistrite teenistusele järsk lõpp. Kuuldavasti on aga postivalitsuses, kellele allub „antenniasjandus“, asutud ettepaneku suhtes eitav. seisukohale ja antennimeister võib rahulikult jatkata oma elukardetavat tööd. Igatahes on mõned pealinna raadioärid hakanud oma tarvitajaskonnale andma juba vastusi, et nad, kui linnavalitsuse ettepanek peaks vastu võetama, nüüd püstitatavate mastantennide asemel omal kulul seavad üles uued ja nõuetekohased. Asjatult ärid selliste lubadustega juba ei riskiks. Garantiid antakse pealegi 3 aasta peale.

Antennimeister ise jutustab.
"Mis arvab antennimeister ise oma tööst?" Pöördume selle küsimusega Tallinna vanema antennimeistri, juba eelpoolnimetatud A. Haabu poole, kes esimese antenni Tallinnas püstitas oma tolleaegse konvendi hoonele Klaasingi tänaval. A. Haabu kuulus tol ajal korp. "Tehnola" perre. Alates sellest ajast on mees kogu aeg püstitanud antenne igal pool Tallinnas kui ka provintsilinnades. Muu hulgas on tema üles seatud ka antenn "Põhjarannal". Mehel on tulnud korduvalt vaadata töö juures silma surmalegi. Praegu töötab A. Haabu ühe pealinna suurema raadioäri ärijuhina, kuid selle kõrval ei ole loobunud ka armsast antennimeistri ametist, jatkates seda kõrvaltööna kolme abilisega.
Kõnetatava arvates tema antennimeistri karjääri pinevaim hetk olnud küll Hermani ja Kunderi tänavate nurgal. Seal tulnud antenn püstitada kahekordsele puumajale. Haabu sidus enesele köie ümber ja see asjaolu ta päästiski. Edaspidi pole meister enam kunagi köit unustanud. Nimelt katusel töötades tol korral ta libises ja kukkus üle katuseääre. Ainsaks sidemeks elavatega jäi köis, mille tugevusest olenes elu ja surm. Õnneks oli köis siiski seevõrra tugev, et teda mööda võimaldus pingutustega katusele tagasi ronida. Libisemise põhjustas talvine jäätunud ja seetõttu libe katus. "Olin näost lubivalge," seletab mees ise.
"Poska tänava nurgal tegi ainus sekund hirmsat kahju." Seal katusele antenni asetades mast libisenud käest. Selle kinnipüüdmisega jäi antennimeister hiljaks vaid murdosa sekundist. Mast kukkus mehele pähe pooleks. Tükid langesid alla ja lõhkusid puruks suure hulga elektritraate, milline kahju tuli hiljem tasuda.
Üldiselt kõige raskem olevat töötada talvel. Nii Haabu on kord Petseris seadnud üles antenni "Musta Kassi" restorani kõrvalmajale, kui väljas oli 30 kraadi külma. "Nii krõbedat ülesseadmist pole olnud ennem ega pärast. Käed olid kanged, nagu kondid."
A. Haabu arvates antennimeistri-amet oleks meil kõige sobivam just hooajatöölistele. Kuigi teenitakse 100 krooni ümber kuus, on tööaeg vaid septembrist maini. Suvel pole midagi teha, kuna siis on raadio kuulamiseks halvad ilmastikuolud. Kõrvaltööna on mitmed hakanud seda ametit võtmagi. Nii üks pagareid Rotermanni tehastest leidis, et antennimeistri amet tema omaga annab väga hästi ühendada. Mees teeb kella 12-ni päeval leiba ja õhtupoolikul püstitab bambuseid. Teine antennimeister Gagarin töötab suvel maalrina, talvel aga võtab jälle igal aastal bambuse õlale ja sumadani käeotsa.
Antennimeistrid peavad oma suuremateks vaenlasteks majaomanikke ja korstnapühkijaid. Esimestega oli eriti häda kahe punkti vahele tõmmatavate antennide puhul, millal tuli minna ka naabermaja katusele. Vastuvõtt oli sageli siis naabermaja omaniku poolt kõike muud kui sõbralik. Nüüd, mastantennide ajastul on selle poolest lugu lihtsam, kuna oma maja üürilisele antennipüstitamist ikka tavaliselt ei keelata.
Küll olevat aga häda korstnapühkijatega. Viimastele on korstna külge kinnitatud antennid pisut tüliks. Seetõttu siis antennimeistrid kahtlustavadki "nõgikikkaid", kuna just korstnate ümber antennide pooleksmurdmine olevat Tallinnas ebaloomulikult sagedane. Murdunud masti puhul kavatsetakse aga ikka süüdistada mehi sumadaniga ja bambusega, et need oma tööd ei tegevat küllalt korralikult.

Fotoallkiri: Selline eluga riskimine viie-kuuekordsete majade katusel ajab altvaatajale külmavärinad ihule ning nõrgemad pigistavad ähvardavat õnnetust mitte näha tahtes silmadki kinni, aga "meestele sumadaniga ja bambusega" see on vaid igapäev töö. Kõrge hoone katuseserval istudes tuntakse end niisama mugavalt nagu tavaline kodanik puiesteepingil. Pildil moment Pärnu maanteelt, kus hiigelhoone katusel vanemaid antennimeistreid A. Haabu jälgib teise elugariskija, Plugmani tööd katuseserval.

ARTUR HAABU - vt AS Kapsi & Ko

A. Haabu tegutses raadioärides AS Kapsi & Ko; Raadio-Valve, E. Nysten; August Kapsi & Ko; Teeko; Artur & Elsa Haabu ning Artur Haabu.Reklaamid:
Uus Eesti 27.10.1938 ja Päevaleht 17.09.1939
(dea.nlib.ee)raadiotuba[ät]hot.ee