ESILEHELE TEHASED UUDISED
EESTIS MÜÜDUD VÄLISMAA TEHASTE RAADIOAPARAATIDE STATISTIKAT.

  EESTIS MÜÜDUD VÄLISMAA TEHASTE RAADIOAPARAADIDRaadioaparaatide ja nende osade sisse- ja väljavedu (Rahvusarhiiv).

1940 sissevedu - raadioaparaadid ja nende osad (ERA.R-10.1.281)
Riik Kogus (kg) Väärtus (Kr)
Saksamaa 12 742 287 343.-
Holland 6760 175 122.-
Suurbritannia 2718 58 143.-
Taani 1427 16 725.-
Ungari 1051 42 974.-
USA 897 30 091.-
Rootsi 295 2650.-
Läti 232 2427.-
Prantsusmaa 47 473.-
Itaalia 40 975.-
Norra 2 124.-
1940 sissevedu - raadioaparaatide osad ja tarbed (ERA.R-10.1.291)
Riik Kogus (kg) Väärtus (Kr)
Holland 6084 141 184.-
Saksamaa 3877 97 330.-
Suurbritannia 2069 28 389.-
Taani 1420 16 674.-
USA 329 6586.-
Ungari 188 4418.-
Prantsusmaa 47 473.-
Itaalia 40 975.-
Rootsi 25 517.-
Läti 8 212.-
Norra 2 124.-
Lisaks eraldi tabelites raadiolambid (Saksamaa (38 596.- Kr), Ungari (38 556.- Kr), Holland (33 055.- Kr), Suurbritannia (28 542.- Kr), USA (23 065.- Kr), Rootsi (24.- Kr)), raadiovaljuhääldajad (Saksamaa (2511.- Kr), Holland (49.- Kr), Taani (51.- Kr)) ja raadiovaljuhääldajate osad (Saksamaa (4584.- Kr), Holland (534.- Kr)).
1940 väljavedu - raadioaparaadid ja nende osad (ERA.R-10.1.281)
Riik Kogus (kg) Väärtus (Kr)
Saksamaa 393 2601.- (tagasivedu)
Holland 39 445.-

*                      *                      *
1939 sissevedu - raadioaparaadid (ERA.1831.1.4490)
Riik Kogus (kg) Väärtus (Kr)
Saksamaa 19 644 217 565.-
Holland 7485 72 068.-
Suurbritannia 2784 24 474.-
Rootsi 1564 13 221.-
Läti 1405 16 710.-
Soome 383 5850.-
Poola-Danzig 148 1535.-
USA 89 1229.-
Sveits 73 2932.-
Prantsusmaa 65 485.-
Itaalia 28 220.-
Belgia-Luksemburg 6 146.-
1939 sissevedu - raadioaparaatide osad ja tarbed (ERA.1831.1.4490)
Riik Kogus (kg) Väärtus (Kr)
Saksamaa 7208 152 937.-
Suurbritannia 7203 71 861.-
Holland 6457 77 841.-
Prantsusmaa 1091 12 112.-
Itaalia 228 3515.-
USA 136 4091.-
Ungari 97 2126.-
Taani 57 993.-
Rootsi 32 496.-
Läti 30 383.-
Soome 28 612.-
Norra 7 141.-
Saksa prot. Böömi- ja Määrimaa 6 146.-
Lisaks eraldi tabelites raadiolambid (1. Holland, siis Suurbritannia, USA, Saksamaa, Ungari), raadiovaljuhääldajad (Suurbritannia (805 kg), Saksamaa (506 kg), Holland (41 kg) ...) ja raadiovaljuhääldajate osad (Saksamaa, Holland (729 kg), ...).
1939 väljavedu - ? (andmed leidmata)

*                      *                      *
1938 sissevedu - raadioaparaadid (ERA.1831.1.4401)
Riik Kogus (kg) Väärtus (Kr)
Saksamaa 20 703 166 884.-
Suurbritannia 15 520 144 028.-
Läti 9304 71 153.-
Holland 5785 63 008.-
Rootsi 3768 30 698.-
Soome 2729 30 177.-
USA 181 3164.-
Poola-Danzig 96 1087.-
Austria 71 878.-
Prantsusmaa 49 339.-
Taani 24 200.-
Norra 5 110.-
1938 sissevedu - raadioaparaadid ja valjuhääldajad (ERA.1831.1.4401)
Riik Kogus (kg) Väärtus (Kr)
Suurbritannia 893 8408.-
Taani 15 196.-
Läti 12 140.-
1938 sissevedu - raadioaparaatide osad ja tarbed (ERA.1831.1.4401)
Riik Kogus (kg) Väärtus (Kr)
Holland 11 120 92 833.-
Suurbritannia 7232 93 054.-
Saksamaa 7061 75 345.-
Prantsusmaa 540 6650.-
USA 508 10 665.-
Itaalia 483 7375.-
Läti 146 2845.-
Soome 132 1338.-
Rootsi 36 229.-
Ungari 25 664.-
Tsehhoslovakkia 18 895.-
Austria 13 486.-
Sveits 9 88.-
Norra 8 178.-
Leedu 8 173.-
Lisaks eraldi tabelites raadiolambid (1. Suurbritannia, siis Saksamaa, Holland, USA, Ungari), raadiovaljuhääldajad (Holland, Suurbritannia, Saksamaa) ja raadiovaljuhääldajate osad (Holland, Saksamaa, Suurbritannia).
1938 väljavedu - raadioaparaadid (ERA.1831.1.4447)
Riik Kogus (kg) Väärtus (Kr)
Soome 2036 19 543.-
Leedu 626 5768.-
Läti 60 857.- (sellest 37 kg (500.-) parandusele)
Saksamaa 32 454.- (sh 8 kg ja 16 kg parandusele)
Prantsusmaa 30 600.-
N. Liit 25 200.- (tagasivedu)
Rootsi 15 250.- (parandusele)

*                      *                      *
1937   01.01.-31.10.1937   sissevedu - raadioaparaadid (ERA.969.2.555)
Riik Kogus (kg) Väärtus (Kr)
Holland 14 214 110 713.-
Saksamaa 8677 76 481.-
Suurbritannia 5042 42 838.-
Läti 3892 43 543.-
Rootsi 2667 26 317.-
USA 469 7302.-
Austria 388 6127.-
Tsehhoslovakkia 166 1334.-
Ungari 65 750.-
Soome 32 478.-
Belgia 28 762.-
Poola Danzig 11 78.-
1937   01.01.-31.10.1937   sissevedu - raadioaparaatide osad ja tarbed (ERA.969.2.555)
Riik Kogus (kg) Väärtus (Kr)
Holland 15 022 140 988.-
Suurbritannia 4215 51 222.-
Saksamaa 2979 40 107.-
USA 699 7276.-
Austria 274 5144.-
Itaalia 273 2616.-
Läti 206 3730.-
Prantsusmaa 51 843.-
Tsehhoslovakkia 32 773.-
Rootsi 12 328.-
Belgia 3 165.-
Soome 1 81.-
Poola Danzig 1 8.-
Lisaks eraldi raadiolambid (Suurbritannia (37 056 Kr), Holland (26 461 Kr), USA (20 444 Kr), Saksamaa 19 070 Kr), NSVL (3870 Kr), Ungari (2360 Kr) ...), raadiovaljuhääldajad (Holland (1947 kg), Suurbritannia (1757 kg), Saksamaa (428 kg) ...) ja raadiovaljuhääldajate osad (Holland (2542 kg), Saksamaa (697 kg), Austria (311 kg)).
1937 väljavedu - ? (andmed leidmata)

*                      *                      *
1936   01.01.-31.10.1936   sissevedu - raadioaparaadid (ERA.969.2.555)
Riik Kogus (kg) Väärtus (Kr)
Holland 46 976 399 270.-
Saksamaa 20 380 162 136.-
Suurbritannia 15 606 126 806.-
Läti 10 715 81 230.-
Rootsi 2604 24 989.-
USA 1434 14 253.-
Austria 1196 16 357.-
Tsehhoslovakkia 151 1226.-
Soome 19 218.-
Belgia 17 243.-
Taani 6 40.-
Prantsusmaa 5 82.-
1936   01.01.-31.10.1936   sissevedu - raadioaparaatide osad ja tarbed (ERA.969.2.555)
Riik Kogus (kg) Väärtus (Kr)
Holland 3808 39 460.-
Suurbritannia 3752 31 252.-
Saksamaa 2469 42 789.-
USA 928 15 666.-
Austria 78 1787.-
Läti 62 2203.-
Tsehhoslovakkia 58 1954.-
Itaalia 34 628.-
Rootsi 5 254.-
NSVL 2 575.-
Belgia 2 151.-
Prantsusmaa 2 37.-
Poola Danzig 1 12.-
Lisaks eraldi raadiolambid (Holland (20 680 Kr), Saksamaa (20 021 Kr), USA (17 989 Kr), Suurbritannia (13 785 Kr), NSVL (12 255 Kr) ...), raadiovaljuhääldajad (Holland (1362 kg), USA (1240 kg), Suurbritannia (1175 kg), Saksamaa (989 kg) ...) ja raadiovaljuhääldajate osad (Saksamaa (234 kg), Suurbritannia (19 kg)).
1936 väljavedu - ? (andmed leidmata)

*                      *                      *
1935 sissevedu - raadioaparaadid ja nende osad (ERA.1831.1.4375, ERA.1831.1.4377)
Riik Kogus (kg) Väärtus (Kr)
Holland 37 627 429 211.-
Saksamaa 31 568 278 734.-
Suurbritannia 14 524 136 784.-
USA 9408 128 312.-
Läti 2923 18 993.-
Rootsi 2215 21 044.-
Poola Danzig 2044 57 882.-
Itaalia 593 11 697.-
Austria 471 7701.-
NSVL 234 12 423.-
Tsehhoslovakkia 68 829.-
Sveits 34 633.-
Belgia-Luksemburg 22 386.-
Soome 13 195.-
1935 väljavedu - raadioaparaadid ja nende osad (ERA.1831.1.4375, ERA.1831.1.4377)
Riik Kogus (kg) Väärtus (Kr)
Brasiilia 1493 19 238.-
Leedu 994 7808.-
Poola Danzig 644 4586.-
NSVL 423 100.-
Saksamaa 362 2684.-
Soome 115 1630.-
USA 102 510.-
Ungari 45 400.-
Läti 27 265.-
Holland 24 100.-
Rootsi 7 100.-
Rahvusarhiiv ERA.327.1.236
Eesti AS Siemens (tehnikabüroo Hermann Oesterlein & Ko > Eesti AS Siemensi arhiiv)

H. Oesterlein & Ko ja Eesti AS Siemensi poolt vahemikus 1.08.1935 kuni 18.11.1940 Eestis müüdud Telefunkeni raadioaparaadid.
  NB! Mudelid on jaotatud tootmishooaja järgi, kuid kõiki aparaate ei müüdud läbi
  samal hooajal (st hooaja kokku-number ei näita läbimüüki selle hooaja kestel).

1934/35
  võrk patarei
  129 WLK 1
  332 WLK 12
  659 WKK 1
  kokku 14
1935/36
  võrk patarei
  523 WL 765
  523 GWL 132
  543 WL 272
  564 WLK 79
  564 GWLK 41
  586 WLK 32
  kokku 1321 1935/36 kokku 1321
1936/37
  võrk patarei
  53 WL 56 Choral B 41
  549 WL 53
  549 GWL 21
  238 WL 80
  Record Trial U 9
  337 WLK 48
  664 WK 110
  664 GWK 40
  686 WK 30
  LV 031 W 2
  kokku 449 41 1936/37 kokku 490
1937/38
  võrk patarei
  TA 55 WK 151 Tenor 38 1
  776 WK 35 347 B 200
  776 GWK 15
  7001 WK 7
  7000 GWK 1
  667 U 77
  LV 033 V antenni-
  võimendaja
13
  844 WK 1
  3766 auto-
  vastuvõtja
1
  kokku 301 201 1937/38 kokku 502
1938/39
  võrk patarei
  DKE 1938 1 823 BK 400
  875 WK 576 865 BK 67
  875 GWK 150
  875 WKS 2
  876 WK 76
  876 GWK 20
  898 WK 13
  8001 WK 8
  LV 033 BV antenni-
  võimendaja
9
  kokku 855 467 1938/39 kokku 1322
1939/40
  võrk patarei
  965 WK 215 956 BK 98
  965 GWK 70
  975 WK 270
  975 GWK 60
  D 750 WK 55
  D 750 GWK 15
  D 770 WKK 89
  D 860 WK 6
  LV 034 W antenni-
  võimendaja
2
  kokku 782 98 1939/40 kokku 880

Telefunkeni raadioaparaatide müügitabeli esitas Eesti AS Siemens 18. novembril 1940 vastloodud Raadiokomiteele. Andmeid oli soovinud Riigi Ringhääling, eesmärgiks saada ülevaade Eestis kasutusel olevatest Euroopa lampidega raadiovastuvõtjatest. Ilmselt küsiti neid andmeid ka teistelt importööridelt ja kodumaistelt raadiotehastelt. Kui Raadiokomitee arhiivi hoiti Ringhäälingu ruumides, hävis see 1944. a. märtsis Estonia teatri põlengus. Võimalik, et Raadiokomitee edastas kogutud andmed 1940. a. lõpus näiteks mõnele rahvakomissariaadile vm asutusele. /ERA.327.1.236/


         


Rahvusarhiiv ERA.R-10.1.269a ja ERA.R-10.1.366
Eesti Vabariigi Riiklik Statistikaamet > 9. Kaubandusosakond, kaubakäive sektor >
  Kontrollandmeid kaupade läbimüügi kohta 1939. a. ettevõtete lõikes
  Koondtabelid kaupade 1940. a. läbimüügi ja 1941. a. arvatava läbimüügi kohta

AS Eesti Philips läbimüük 1.05.1939 kuni 30.09.1940 (tk):

Kaup 1.05.1939 1.05.39-30.04.40 1.05.1940 1.05.-30.09.1940 1.10.1940
laos sisseost läbimüük laos sisseost läbimüük laos
  raadioap. alalisvool 19 536 329 226 16 217 25
  raadioap. vahelduvvool 458 1478 1433 503 9 463 49
  raadioap. patarei 56 924 844 136 - 130 6
   raadioap. kokku 533 2938 2606 865 25 810 80
  dünaamil. valjuhääldid 542 164 589 117 - 34 78
  ap. vibraatorid 238 100 105 233 - 40 69


Rahvusarhiiv ERA.969.2.577
Majandusministeerium > Kaubandusosakond > 6. Kirjavahetus kaubandusküsimustes >
Kirjavahetus osaühisuste "Eesti Muusika", "Raadioelektritehnika tehas" (RET) ja teiste raadiotehastega raadioaparaatide sisseveo asjus. (15.04.1937-07.12.1937)

AS Eesti Philips poolt 08. VI 1937 - 26. X 1937 Eestisse sisse veetud
raadioaparaatide ja valjuhääldite arv.

08. VI 37 48 aparaati 10 valjuhääldit
16. VI 37 1 muster-aparaat
18. VI 37 2 aparaati 2 valjuhääldit
02. VII 37 75 aparaati
       " 1 aparaat
03. VII 37 1 aparaat
07. VII 37 3 aparaati
09. VII 37 176 aparaati 3 valjuhääldit
       " 3 auto-aparaati
17. VII 37 200 valjuhääldit
30. VII 37 300 valjuhääldit
02. VIII 37 1 aparaat
07. VIII 37 2 aparaati
11. VIII 37 126 aparaati
16. VIII 37 248 aparaati
17. VIII 37 300 valjuhääldit
23. VIII 37 103 aparaati
31. VIII 37 50 aparaati
20. IX 37 28 aparaati
       " 15 aparaati
       " 99 aparaati
29. IX 37 49 aparaati 2 valjuhääldit
06. X 37 1 muster-aparaat
Kokku 1032 aparaati 817 valjuhääldit
Lisaks sellele veeti sama aja jooksul sisse ka kokku 11 846 kg raadioosi.

Augustis 1937 esitas AS Eesti Philips majandusministeeriumile palve loa saamiseks 6000 kg valjuhääldite osade Eestisse sisseveoks "kokkumonteerimiseks ning ... üleandmiseks kohalikkudele aparaatide ehitajatele, kes neid meilt on tellinud."
Palvele olid lisatud kahe raadiotehase, AS Are ja OÜ RETi kinnitused.
OÜ RET kinnitas 13.09.1937, et AS Eesti Philipsilt on kuni 13. septembrini 1937 saadud 599 kohapeal kokkupandud valjuhääldajat.
AS Are kinnitas 15.09.1937, et AS Eesti Philipsilt on saadud "280 kohapeal pandud valjuhääldajat ja palume uue tellimisega meid varustada".OÜ Esto-Muusika tarbeks 01. IV 1936 - 01. IV 1937 Eestisse sisse veetud
raadioaparaatide arv.

Firma Mudel Kogus (tk) Väärtus
Marconi 222 150 15 735,50 kr
292 1 444,53 kr
294 121 7434,24 kr
314 1 734,00 kr
346 70 10 982,30 kr
366 7 2257,50 kr
375 190 16 311,50 kr
382 60 7583,40 kr
389 10 1986,50 kr
399 10 1924,49 kr
534 40 5926,80 kr
556 50 6101,50 kr
562 1 149,09 kr
Schaub Jun. 2 177,22 kr
Baden Alls 2 230,74 kr
Oceanic 1
Nordmark 127GW 1 92,44 kr
Super 1 164,02 kr
Telefunken 238WL 54
549WL 25
549GWL 10
686WK 7
53WK 25
337WK 14
664GWK 17
664WK 21
Choral B 23
523GWL 3
Trial 3
Siera S8U 6
S36A 213
S4A 283
S7A 49
S8A 11
S4U 100
S7U 32
KOKKU 1614
Kokku 1614 aparaati, sh Marconi - 711, Siera - 694, Telefunken - 202, Schaub - 5, Nordmark - 2.


Rahvusarhiiv ERA.962.1.13, ERA.962.1.14, ERA.962.1.15
Tallinna Manufaktuur ja Kaubanduse AS raadioaparaatide järelmaksuga müügi lepingud ajavahemikust 6.11.1935 kuni 24.10.1938.
Kokku 347 aparaati (sh ka tühistatud lepingud), neist:

     117 Körting
     101 Suprema
     47 Saba
     27 Philips
     17 Nora
     6 Imperial (Stassfurter)
     5 Meteor
     5 Pye
     4 Jaakson & Ko
     4 Ülo (3) ja Tere(1)
     3 Seibt
     2 KB
     1 Aga-Baltic, American Bosch, Ferranti, Halson, Luxor, Owin, Schaub, Siera ja Telefunken
raadiotuba[ät]hot.ee