ESILEHELE TEHASED UUDISED
Lingid kontrollitud 28. 01. 2010


EESTI:
Eesti Ringhäälingumuuseum
  Eesti Ringhäälingumuuseum Eesti Ringhäälingute Liidu kodulehel
  Fotovalik Ringhäälingumuuseumi ekspositsioonist 2002. aastal

Raadiomuuseum - tõenäoliselt Eesti suurim raadioaparaatide erakogu + palju muud huvitavat

Retroraadio - raadiote jm aparaatide kollektsioon, trükised, kirjandus

Helitehniku Raadiomuuseum - raadiote, televiisorite jm aparaatide kollektsioon

Hanza Tarkon AS, Tartu Telefonivabriku järglane

Audes, RETi Jõhvi filiaali järglane

ELFA tehnikafoorumidVÄLISMAA:

Ü l d i s t
WWW.RADIOMUSEUM.ORG
  Virtuaalne raadiomuuseum, foorum jm. NB! Kogu info kasutamiseks peab registreerima (tasuline).
RADIOMUZEI RKK
  Peamiselt sõjalise otstarbega raadioseadmetele keskendunud muuseum Venemaal. Väga palju nõukogude,
  saksa ja lend-lease'i tehnikat; muuhulgas ka saksa rahvavastuvõtjad.
LINGID
  Lingikogu antiikraadiolehtedest üle maailma.

L ä t i
RADIOPAGAJIBA
  Läti raadioajaloo lehekülg. Sõjaeelsed tehased VEF, A. Leibovic, Apsitis & Zhukovskis, PTVGD;
  sõjajärgsed tehased VEF ja Radiotehnika. Mudelid, pildid, info jm.
STAROJE RADIO
  Läti raadioaparaatide kollektsioon ja tehaste ajalugu (VEF, A. Leibovic, Apsitis & Zhukovskis, PTVGD);
  aparaadid, kataloogid jm.
VEF-RAADIOTE PILDIGALERII
  Läti kollektsionäär Atis Brikmanis: VEF-raadiod www.radiomuseum.org lehel.
LÄTI RAADIOTE PILDIGALERII
  Läti kollektsionäär Sergey Dawidchik: Läti, Ida-Euroopa ja NSVL-i raadiod www.radiomuseum.org lehel.
L e e d u
LANGAITIS ZENONAS' OLD RADIOS COLLECTION GALLERY
  Leedu kollektsionääri Zenonas Langaitise kollektsioon. Erinevad sõjaeelsed ja -järgsed aparaadid.
SIGITAS ZILIONIS
  Leedu raadioajalugu, mitme Leedu-Poola raadiotehase (Karadi, Elektrit, Esbrok, Kauno Radijo Gamykla)
  ajalugu ja mudelite tutvustus. Leedukeelne.
S o o m e
SUOMEN RADIOHISTORIALLINEN SEURA RY
  Soome Raadioajaloo Selts.
KOUVOLAN RADIOMUSEO
  Kouvola Raadiomuuseum Soomes.
H o l l a n d
MARIO's PLACE - Philips Radio Index
  Philips raadiote indeks. Hea koht Philipsi identifitseerimiseks. Ingliskeelne.
Radiodatabase
   Andmed ja skeemid lampraadiotest, lampidest. Väga paljud Euroopa tootjad. Ingliskeelne.
B e l g i a
RADIOCOLLECTION.BE
  Belgia raadiotööstuse ajalugu, ( sh kõik Siera mudelid kuni 1947). Ka ingliskeelne.
S a k s a m a a
MARTS DAMPFRADIO-SEITEN
  Saksa raadiod tootjate ja hooaegade kaupa piltidega (KÖRTING, LOEWE, MENDE, SABA, TELEFUNKEN).
  Hea koht 1930ndate saksa raadio mudeli või aasta identifitseerimiseks. Saksakeelne.
LOEWE-OPTA RADIOMUSEUM
  Loewe, Opta ja Loewe-Opta ajalugu, raadiod mudelite kaupa
  piltidega alates 1923.
  Inglise-, saksa- ja prantsuskeelne.
HISTORISCHE RADIOS
  Saksa raadiotööstuse ajalugu (esialgu vaid A-B, suurematest BLAUPUNKT, BRAUN). Saksakeelne.
DEUTSCHES RUNDFUNK-MUSEUM
  Saksa Ringhäälingumuuseum. Saksakeelne.
RADIOMUSEUM ROTTENBURG
  Saksamaal Rottenburgis asuva raadiomuusumi koduleht. Saksa- ja ingliskeelne.
DEL SERVICE - RADIOMUSEUM - GRAETZOR
  Graetz ja Graetzor raadiote ajalugu. Saksakeelne.
I n g l i s m a a
CLASSICWIRELESS
  Hea ülevaade Inglise raadiotööstusest, lühikesed valmistajatehaste tutvustused ja ülevaated mõningatest
  mudelitest. Põhjalik osa MURPHY raadiotest mudelite kaupa. Inglisekeelne.
N. L i i t - Venemaa
RAADIOSÕPRADE KLUBI FOORUM
  Teemasid nii N. Liidu, Venemaale (trofeedena) sattunud Euroopa, kui
  Läti ja isegi Eesti sõjaeelsetest ja -järgsetest raadiovastuvõtjatest.
  Venekeelne.
RED STAR RADIOSITE
  Galerii nõukogude raadiotest (sh mõni Punane-RET ja Läti tehased). Vene-, inglis- ja saksakeelne.
SPRAVOTCHNIK ...
  Põhjalik tehniline info nõukogude raadiotest. Venekeelne.
RADIOTEHNIKA XX VEKA
  Valeri Hartchenko retroleheküljed. 20. sajandi raadio-televisioonitehnika. Venekeelne.
U S A
PHILCORADIO.COM
  Philco raadiote galerii jm. Ingliskeelne
RADIOPHILE.COM
  Valik USA puitkastiga raadioid 1930-1940ndatest.
  Viimistluse detailsuse (luksuse) ja disaini poolest väga erinevad Eesti raadiotest. Ingliskeelne
PLASTICRADIOS.COM
  Valik USA puit- ja bakeliitkastiga raadioid 1930-1940ndatest. Ingliskeelne.

Aparaatide leviku osas võõramad maad:
Poola
RADIO-RETRO
  Poola raadiotööstuse ja ringhäälingu ajalugu (sh Philipsi, Telefunkeni ja Marconi tehased Poolas). Poolakeelne.
MUZEUM
  Poola raadiotööstuse ajalugu. Poolakeelne.
FIRMY RADIOWE W POLSCE
  Poola raadiotööstuse ajalugu. Poolakeelne.
Tshehhi - Slovakkia
VIRTUÁLNÍ MUSEUM HISTORICKÉ RADIOTECHNIKY
  Tshehhoslovakkia raadiotööstuse ajalugu. Palju pilte. Ka ingliskeelne.
Ungari
RADIO MUZEUM
  Ungari raadiotööstuse ajalugu. Palju pilte. Ka ingliskeelne.
OLD HUNGARIAN RADIOS HOMEPAGE
  Ungari raadiotööstuse ajalugu.
  Palju pilte, ka detailidest ja välismaa raadiotest. Ka ingliskeelne.
Norra
NORSK RADIOHISTORISK FORENING
  Norra raadiotööstuse ajalugu. Üle 600 pildi. Osaliselt ingliskeelne.
Taani
VINTAGE RADIO - BILLEDER
  Pildigalerii Taani raadiotest enne 1940.
Kanada
THE RADIO PAGE
  Peamiselt Kanada raadiod 1930. aastatest. Väga palju pilte ja informatsiooni. Ingliskeelne.
Muud:
TELEVISION HISTORY - THE FIRST 75 YEARS
  Televisiooni ja televiisorite ajalugu alates algusest.
  Televiisorid alates 1920. aastatest. Ingliskeelne.

raadiotuba@hot.ee