ESILEHELE TEHASED RET HOOAEG 1940/41
RAADIO-PIONEER
Hooaeg 1941

VT ka RET 1940/41

RAADIO-PIONEER
Nr. 1310
Erakogu

RAADIO-PIONEER
Nr. puudub
Omanik: urti[ät]hot.ee - Raadiomuuseum

Raadio-Pioneeri kiri skaalalt ja tehasesilt ilmselt hiljem eemaldatud.

Ringhäälingumuuseumi kogus on
Raadio-Pioneer Nr. 1583


Järgnevad andmed pärinevad Ringhäälingumuuseumi direktorilt Juhan Sihverilt:

1941. aasta 3. märtsi määrusega nimetati Raadio-Elektrotehnika Tehas RET ümber raadiotehaseks RAADIO-PIONEER.
Tehasele 1941. aastaks määratud tootmisplaan nägi ette 18 600 raadiovastuvõtja
I kvartalis 4000
II kvartalis 4600
III kvartalis 5000
IV kvartalis 5000
ja 70 saatejaama (IV kvartalis) tootmist. Kuid aasta viie esimese kuuga, 1. juuniks 1941, suudeti tegelikult ehitada vaid 3285 vastuvõtjat, põhjusena toodi esile materjalide mittesaabumine tarvilikul määral, ajal ja koosseisus. Ühe säilinud dokumendi põhjal valmistati kogu I kvartali toodang endise AS ARE laos olnud materjalidest (vastuvõtjad kandsid ka Are nime, vt Are 1940/41) ja II kvartali esimestel kuudel väljastati uue konstruktsiooni järgi ümber monteeritud RET-i eelmisel aastal pooleli jäänud aparaate (neil olid välismaa lambid asendatud NSV Liidu omadega). Samuti olevat konstrueeritud uus 8-lambiline võrkvastuvõtja, mille tootmiseks olevat kõik olemas.

Tehase peainseneri kt Eduard Kokkeri ettekandest 1. juunist 1941, ameti üleandmisel Johannes Rammulile, selgub järgmist:
Parasjagu oli tootmisel esimene 1000-line seeria uuest plaanipärasest aparaadist, mis oma materjali ja üksikosade koosseisult oli kombinatsioon uutest ja vanadest materjalidest. Kuna endiselt valitses selgusetus mõnede materjalide suhtes, "ei olnud võimalik aparaadi konstruktsiooni õigeaegselt välja töötada ja ähvardava tööpuuduse pärast tuli aparaadi tootmist alustada ilma eelneva prooviseeriata".
Endisest produktsioonist oli montaazhis veel väljastamisel ca 300 aparaati tüüpidest REKORD 2P, ARS 3 ja MALLE 2
Materjalivaru ja osi oli 100 aparaadi SANGAR 5 valmistamiseks, puudusid ainult segulambid, mille saabumist N. Liidust oodati
Lisaks oli materjale ja üksikosi ka 1130 MARET 7 ehitamiseks, kuid puudusid lambid ja pöördkondensaatorid.

31. mail 1941 töötas tehases RAADIO-PIONEER 285 isikut.
Tehase sisseseade evakueeriti Tallinnast ajavahemikul 29. juuni - 9. juuli 1941. Hans Võrgu andmetel pakiti tehase vallasvara (sh poolvalmis- ja valmistoodang) 2400 kasti ja saadeti merd mööda Leningradi. Riigiarhiivis säilitatavas Raadio-Pioneeri sõjakahjude toimikus (ERA.R-66.1.311) on loetletud kogu evakueeritud sisseseade, materjalid ja toodang. Kui tuua vaid mõni iseloomustav näide, siis Venemaale viidi: 1074 raadiovastuvõtjat (kogusummas 214 800 krooni), 1418 valjuhääldit, 10 326 nuppude silti, 453 skaalaklaasi, 465 skaalat, 727 tagaseina, 78 068 mitmesugust lampi jne. Ära olid viidud ka tehasele kuulunud sõiduautod Adler ja 1939 ostetud DKW ning veoautod 1938 ostetud Framo ja 1940 ostetud GAZ MM. Kokku hinnati tehase sõjakahjude suuruseks 1 102 376 krooni. Kahjude loetelust jäid välja sõjaväe tellimusel ehitatud 60 raadiosaatjat, mis olid evakueerimise hetkel umbes 80% ulatuses valmis ja mille väärtuseks hinnati vähemalt 150 000 krooni.

raadiotuba[ät]hot.ee