ESILEHELE TEHASED RET UUDISED
TEISTE TEHASTE SEERIANUMBRITE TABEL

OÜ RET raadiotehase mudelite, tüübitähiste ja seerianumbrite tabel.

Kuni 1938/39 hooajani ei märkinud OÜ Ret oma raadioaparaatide skaalale mudelinime, mis oli nähtavasti mõeldud vaid kaubanduslikuks kasutamiseks. Tehasesiseselt kasutati mudelite tähistamiseks tüübitähist, mis mõnel hooajal kanti aparaadi skaalale, mõnel pressiti aparaadi tagumisel katteplaadil olevale tehasesildile. Kuna Ret kasutas eri mudelitel ja eri hooaegadel sageli ühesuguse kujuga kaste, on aparaadi täpse mudeli ja hooaja tuvastamine tihti raske.

Allolevas tabelis on kõik Reti teadaolevad mudelid, tüübitähised ja seerianumbrid ning see peaks (edaspidi loodetavasti täienedes) aitama Reti toodangut määratleda.

Teada on, et tüübitähises näitab:
esimene number mudeli lampide arvu; kui mudelil oli lisalamp, näiteks 4+1, arvestati
     lampide arvuks vähemalt esimesel hooajal (1935/36) 4, hiljem 5
teine number võnkeringide arvu (ilma lisavõnkeringita)
kolmas number arvatavasti mudeli põlvkonda vms
täht kas tegu on patarei- (P), alalisvoolu- (A, AV), vahelduvvoolu- (V) või universaal-
     voolutoitega (U) aparaadiga

Kui andmed on oletuslikud, on nad heledamad ja/või kaldkirjas.
MUDEL TÜÜP TOIDE VR HOOAEG
1935/36
RET MARET 323P 3p 1935/36
RET LEMMIK 426P 4p 1935/36
RET PIONEER 426V 4+1vv 1935/36
RET PIONEER 426A 4+1av 1935/36
RET KOSMOS 436V 4+1vv 1935/36
RET KOSMOS 436A 4+1av 1935/36

1936/37
RET MARET 2 332P 3p 3 1936/37
RET LEMBIT 5p 6 1936/37
RET ILMATAR 562P 5p ? 1936/37
RET AHTO V 431V 3+1vv 3 1936/37
RET AHTO U 531U 4+1uv 1936/37
RET PIONEER A 426A 4+1av 1936/37
RET KOSMOS A 4+1av 1936/37
RET UKU V 4+1vv 1936/37
RET UKU U 4+1uv 1936/37
RET TAARA V 761V 5+2vv 1936/37
RET TAARA U 761U 5+2uv 1936/37
RET TAARA? 761T ? ? 1936/37?
RET 561 661V 5+1v ? 1936/37

1938
RET MALLE 2p 1 1938
RET MARET 2 3p 3 1938
RET TULJAK 1 5p 3 1938
RET ILMATAR 1 5p 6 1938
RET LEELO 2+1vv 2 1938
RET AHTO V 3+1vv 3 1938
RET KALEV 1V 4+1vv 6 1938
RET KALEV 1U 4+1uv 6 1938
RET PIKKER 1U 4+2uv 6+1 1938
RET TAARA 2V 5+2vv 6 1938
RET TAARA 2U 6+2uv 6 1938
RET kappraadio 1938
1937/38
RET MARET 2 332P 3p 3 1937/38
RET MARET 3 333P 3p 3 1937/38
RET TULJAK 533P 5p 3 1937/38
RET ILMATAR 2 663P 6p 6 1937/38
RET AHTO V 431V 3+1vv 3 1937/38
RET AHTO U 531U 4+1uv 3 1937/38
RET SANGAR 563V 3+2vv 6+1 1937/38
RET PIKKER 663U 4+2uv 6+1 1937/38
RET KALEV V 4+1vv 1937/38
RET KALEV U 4+2uv 1937/38
RET TAARA 2V 762V 5+2vv 1937/38
RET TAARA 2U 5+3uv 1937/38
RET kappraadio 1937/38
TELEFUNKEN TA 347 B 4p 1937/38
TELEFUNKEN TA 667 U 4+2uv 6+1 1937/38

1938/39
RET MARET 4 334P 3p 3 1938/39
RET TULJAK 2 454P 4p 5+1 1938/39
RET ILMATAR 2 663P 6p 6+1 1938/39
RET SANGAR 1 563V 3+2vv 6+1 1938/39
RET OLEV 664U 4+2uv 6+1 1938/39
RET SANGAR 2 564V 4+1vv 6+1 1938/39
RET PIKKER 2 764U 5+2uv 6+1 1938/39
RET KALEV 2 4+1vv 6 1938/39
RET TAARA 3 764V 6+1vv 6+1 1938/39
RET kappraadio 1938/39
ARS 3 3p 3 1938/39
ARS 4 454P 4p 5 1938/39
ETK LÕOKE 334P 3p 3 1938/39
ETK ÖÖBIK 454P 4p 5 1938/39
ETK KULDNOKK 564V 4+1vv 6+1 1938/39

1939/40
RET MARET 5 335P 3p 3 1939/40
RET REKORD P 455P 4p 5+1 1939/40
RET TULJAK 3 555P 5p 5+1 1939/40
RET REKORD V 555V 4+1vv 5+1 1939/40
RET REKORD U 555U 4+1uv 5+1 1939/40
RET SANGAR 3 655V 4+2vv 5+1 1939/40
RET PIKKER 3 855U 5+2uv 5+1 1939/40
RET TAARA 4 965V 7+2vv 6+1 1939/40
ARS 2P 3p 1939/40
ARS 3P 3p 3 1939/40
ARS 4P 4p 1939/40
ARS 5P 5p 1939/40
ARS 4V 555V 4+1vv 6 1939/40
ARS 5V 655V vv 1939/40

1940/41
RET MARET 5 335P 3p 3 1940/41
RET MARET 6 3p 2 1940/41
RET MARET 7 1940/41
RET MALLE 2 3p 2 1940/41
RET REKORD 2P 456P 4p 5+1 1940/41
RET TULJAK 4 556P 5p 5+1 1940/41
RET REKORD 2V 556V 4+1vv 5+1 1940/41
RET REKORD 2U 556U 4+1uv 5+1 1940/41
RET SANGAR 4 656V 4+2vv 5+1 1940/41
RET SANGAR 5 656AV 4+2vv 5+1 1940/41
RET PIKKER 4 856U 5+2uv 5+1 1940/41
RET TAARA 5 7+2vv 6+1 1940/41
ARS 3P 1940/41
ARS 4P 4p 1940/41
ARS 5P 5p 1940/41
ARS 4V 4+1vv 1940/41
ARS 5V 5v 1940/41

1941
RAADIO-PIONEER 861 8v 6? 1941

Säilinud aparaatide jm allikatest (vt veerg Märkus) leitud seerianumbrid.
   R-arh = Rahvusarhiiv


TÜÜP JA MUDEL HOOAEG SEERIANR MÄRKUS
RET 426V PIONEER 1935/36 205
RET 426V PIONEER 1935/36 223
RET 426V PIONEER 1935/36 645
RET 436V KOSMOS 1935/36 892
RET 436A KOSMOS 1935/36 923
RET 426V PIONEER 1935/36 1116
RET 323P MARET 1935/36 1350
RET 323P MARET 1935/36 1468
   Hooajal 1935/36 (esimesel tegevusaastal) müüdi 1156 raadioaparaati.

RET 426A PIONEER 35/36v36/37 1561 säilinud sisu
RET 426A PIONEER 35/36v36/37 1564
RET 431V AHTO V 1936/37 1962
RET 431V AHTO V 1936/37 1987
RET 431V AHTO V 1936/37 2010
RET 431V AHTO V 1936/37 2063
RET 431V AHTO V 1936/37 2077
RET 332P MARET 2 1936/37 2184 säilinud silt
RET 661V   561 1936/37 2253
RET 661V   561 1936/37 2295
RET 661V   561 1936/37 2478
RET 332P MARET 2 1936/37 2577
RET 332P MARET 2 1936/37 2667
RET 562P ILMATAR? 1936/37? 2797
RET 562P ILMATAR? 1936/37? 2820
RET 761V TAARA 1936/37 2844
RET 761V TAARA 1936/37 2869
RET kappraadio 1937 2875 1937. a. Pariisi maailmanäitusel (R-arh ERA.969.2.577)
RET LEELO 1937/38? 2950
RET 531U AHTO U 1936/37? 2956
RET 332P MARET 2 1936/37 3117
RET 332P MARET 2 1936/37 3292
RET 332P MARET 2 1936/37 3325
RET 332P MARET 2 1936/37 3349
RET 332P MARET 2 1936/37 3351
RET 332P MARET 2 1936/37 3432
RET 761V TAARA 1936/37 3593 säilinud silt
RET 761V TAARA 1936/37 3667
RET 762V TAARA 2V 1937/38 3704
RET 761T TAARA? 1936/37? 3771
RET 761U TAARA 1936/37 3802
RET 562P ILMATAR (1)? 36/37v37/38 3832
   Hooajal 1936/37 müüdi 2061 raadioaparaati (kokku oli müüdud 3217 aparaati).

RET 332P MARET 2 1937/38 4169
RET 332P MARET 2 1937/38 4222
RET 332P MARET 2 1937/38 4312
RET 332P MARET 2 1937/38 4373
RET 533P TULJAK 1937/38 4690
RET 563V SANGAR 1937/38 4793
RET 563V SANGAR 1937/38 4845
RET 663U PIKKER (1U) 1937/38 4903
RET 663U PIKKER (1U) 1937/38 4904
RET 663P ILMATAR 2 37/38v38/39 4989
RET 663P ILMATAR 2 37/38v38/39 6009
RET 663P ILMATAR 2 37/38v38/39 6039
RET 663P ILMATAR 2 37/38v38/39 6065
RET 333P MARET 3 1937/38 6139
RET 333P MARET 3 1937/38 6273
RET 333P MARET 3 1937/38 6364
RET 333P MARET 3 1937/38 6454 säilinud silt
RET 533P TULJAK (1) 1937/38 6665
TELEFUNKEN TA 347 B 1937/38 13 6697 Telefunkeni esind. kirjav. (R-arh ERA.327.1.232)
TELEFUNKEN TA 347 B 1937/38 13 6701
RET 563V SANGAR (1) 37/38v38/39 7030
RET 563V SANGAR (1) 37/38v38/39 7059
RET 563V SANGAR (1) 37/38v38/39 7124
RET 663P ILMATAR 2 37/38v38/39 7173
RET 663P ILMATAR 2 37/38v38/39 7210
RET 333P MARET 3 1937/38 7431
RET 333P MARET 3 1937/38 7454 säilinud sisu
RET 563V SANGAR (1) 37/38v38/39 7509
RET 563V SANGAR (1) 37/38v38/39 7557
RET 563V SANGAR (1) 37/38v38/39 7580 säilinud sisu
TELEFUNKEN TA 667 U 1937/38 13 7718 Telefunkeni esind. kirjav. (R-arh ERA.327.1.223)
TELEFUNKEN TA 667 U 1937/38 13 7745
TELEFUNKEN TA 667 U 1937/38 13 7748
TELEFUNKEN TA 667 U 1937/38 13 7760 Telefunkeni esind. kirjav. 1939 (R-arh ERA.327.1.243)
RET 533P TULJAK (1) 1937/38 7841
RET 533P TULJAK (1) 1937/38 7905
RET 563V SANGAR (1) 37/38v38/39 8025
RET 563V SANGAR (1) 37/38v38/39 8039 säilinud silt
RET 563V SANGAR (1) 37/38v38/39 8103
RET 563V SANGAR (1) 37/38v38/39 8117
RET 563V SANGAR (1) 37/38v38/39 8120
RET 563V SANGAR (1) 37/38v38/39 8141
RET 563V SANGAR (1) 37/38v38/39 8156
RET 533P TULJAK (1) 1937/38 8213
RET 533P TULJAK (1) 1937/38 8238
TELEFUNKEN TA 347 B 1937/38 13 8373 Telefunkeni esind. kirjav. (R-arh ERA.327.1.224)
TELEFUNKEN TA 347 B 1937/38 13 8379 Telefunkeni esind. kirjav. (R-arh ERA.327.1.238)
TELEFUNKEN TA 347 B 1937/38 13 8388 Telefunkeni esind. kirjav. (R-arh ERA.327.1.223)
TELEFUNKEN TA 347 B 1937/38 13 8390 Telefunkeni esind. kirjav. (R-arh ERA.327.1.238)
TELEFUNKEN TA 347 B 1937/38 13 8399 Telefunkeni esind. kirjav. (R-arh ERA.327.1.238)
TELEFUNKEN TA 347 B 1937/38 13 8405
TELEFUNKEN TA 347 B 1937/38 13 8421 Telefunkeni esind. kirjav. (R-arh ERA.327.1.224)
TELEFUNKEN TA 347 B 1937/38 13 8433
TELEFUNKEN TA 347 B 1937/38 13 8442 Telefunkeni esind. kirjav. (R-arh ERA.327.1.220, ERA.327.1.223)
TELEFUNKEN TA 347 B 1937/38 13 8446 Telefunkeni esind. kirjav. (R-arh ERA.327.1.238)
TELEFUNKEN TA 347 B 1937/38 13 8448 Telefunkeni esind. kirjav. (R-arh ERA.327.1.223)
RET 663U PIKKER (1U) 1937/38 8476
RET 333P MARET 3 1937/38 8743
RET 333P MARET 3 1937/38 8754
   Hooajal 1937/38 müüdi 3348 raadioaparaati (kokku oli müüdud 6565 aparaati).

RET KALEV (2) 37/38v38/39 8822
RET 333P MARET 3 1937/38 8942 säilinud silt
RET OLEV? 1938/39 9185
RET 664U OLEV? 1938/39 9210
RET 664U OLEV? 1938/39 9229
RET 664U OLEV? 1938/39 9232
ARS 4   454P 1938/39 9292
ARS 4   454P 1938/39 9319
RET 454P TULJAK 2 1938/39 9755
ARS 4   454P 1938/39 9823
   1938. a. detsembris valmis 10000. raadioaparaat.
RET 334P MARET 4 1938/39 10029
ARS 3 1938/39 10077
RET 334P MARET 4 1938/39 10155
RET 334P MARET 4 1938/39 10205
RET 334P MARET 4 1938/39 10254
ARS 4   454P 1938/39 10414
RET 454P TULJAK 2 1938/39 10511
RET 564V SANGAR 2 1938/39 10614
RET 564V SANGAR 2 1938/39 10640
ETK LÕOKE   334P 1938/39 10970
RET 454P TULJAK 2 1938/39 11093
RET 454P TULJAK 2 1938/39 11147
RET 454P TULJAK 2 1938/39 11174
RET 564V SANGAR 2 1938/39 11282
RET 764V TAARA 3 1938/39 11355
RET 764V TAARA 3 1938/39 11372
RET 334P MARET 4 1938/39 11425
RET 334P MARET 4 1938/39 11483
RET 334P MARET 4 1938/39 11606
RET 454P TULJAK 2 1938/39 11710
ETK ÖÖBIK   454P 1938/39 11724
RET 334P MARET 4 1938/39 12004
RET 334P MARET 4 1938/39 12029
RET 334P MARET 4 1938/39 12048
RET 334P MARET 4 1938/39 12162
RET 455P REKORD P 1939/40 12373
RET 455P REKORD P 1939/40 12383
RET 454P TULJAK 2 1938/39 12485
RET 454P TULJAK 2 1938/39 12598
RET 564V SANGAR 2 1938/39 12637
RET 564V SANGAR 2 1938/39 12711
ETK KULDNOKK   564V 1938/39 12820
RET 564V SANGAR 2 1938/39 12860
ARS 4P 1939/40 12883
ARS 4P 1939/40 12903
RET 335P MARET 5 1939/40 13007
RET 455P REKORD P 1939/40 13060
RET 455P REKORD P 1939/40 13186
ARS 5P 1939/40 13306
RET 455P REKORD P 1939/40 13488
RET 555V REKORD V 1939/40 13503
RET 555V REKORD V 1939/40 13509
ARS 4P 1939/40 13730
RET REKORD U 1939/40 13916
RET 335P MARET 5 1939/40 13969 Tuljak 4 kastis
RET 335P MARET 5 1939/40 14219
RET 335P MARET 5 1939/40 14289
RET 335P MARET 5 1939/40 14394
RET 655V SANGAR 3 1939/40 14536
RET 655V SANGAR 3 1939/40 14607
RET 655V SANGAR 3 1939/40 14653
ARS 5V   655V 1939/40 14725
RET 555P TULJAK 3 1939/40 14877
RET 455P REKORD P 1939/40 14970
RET 556V REKORD 2V 1940/41 15170 R-arh ERA.R-13.1.418, R-Koop. Rakv. 13.11.1940
ARS 4V   555V 1939/40 15231
ARS 4V 1940/41 15341
RET REKORD 2 1940/41 15350 R-arh ERA.R-13.1.450, A. Selling & Ko 4.10.1940
ARS 4V 1940/41 15389
RET 856U PIKKER 4 1940/41 15466
RET 856U PIKKER 4 1940/41 15498
RET 855U PIKKER 3 1939/40 15512
RET 335P MARET 5 1939/40 15584
ARS 2P   335P 1939/40 15659
RET 335P MARET 5 1939/40 15885
RET 335P MARET 5 1939/40 15916
RET 335P MARET 5 1939/40 15956
ARS 2P   335P 1939/40 15984?
ARS 4P 1939/40 16094
RET REKORD 2 1940/41 16238
RET 655V SANGAR 3 1939/40 16466
RET 555P TULJAK 3 1939/40 16594
RET 555P TULJAK 3 1939/40 16646 Meie Maa 7.03.1942, otsib L. Karis, Kuressaare
RET REKORD 2 1940/41 16735 R-arh ERA.R-13.1.450, A. Selling & Ko 4.10.1940
RET REKORD 2 1940/41 16840 R-arh ERA.R-13.1.450, A. Selling & Ko 4.10.1940
RET REKORD 2 1940/41 16869 R-arh ERA.R-13.1.450, A. Selling & Ko 4.10.1940
RET REKORD 2 1940/41 16882 R-arh ERA.R-13.1.450, A. Selling & Ko 4.10.1940
RET REKORD 2 1940/41 16883 R-arh ERA.R-13.1.450, A. Selling & Ko 4.10.1940
RET REKORD 2 1940/41 16890 R-arh ERA.R-13.1.450, A. Selling & Ko 4.10.1940
RET REKORD 2 1940/41 16900
RET REKORD 2 1940/41 16904 R-arh ERA.R-13.1.450, A. Selling & Ko 4.10.1940
RET 335P MARET 5 1939/40 16976
RET 335P MARET 5 1939/40 17148
RET 335P MARET 5 1939/40 17207
RET 335P MARET 5 1939/40 17219
RET 335P MARET 5 1939/40 17506
RET 335P MARET 5 1939/40 17534
RET 335P MARET 5 1939/40? 17589 R-arh ERA.R-13.1.417, R-Koop. Tartu 31.10.1940
RET 335P MARET 5 1939/40 17648
ARS 2P   335P 1939/40 17721
RET 335P MARET 5 1939/40? 17822 R-arh ERA.R-13.1.418, R-Koop. Rakv. 13.11.1940
ARS 2P   335P 1939/40 17876
RET 965V TAARA 4 1939/40 17951
RET 965V TAARA 4 1939/40 17993
RET 655V SANGAR 3 1939/40 18057
ARS 5P 1940/41 18188
ARS 5P 1939/40 18198
RET 556P TULJAK 4 1940/41 18221 R-arh ERA.R-13.1.418, R-Koop. Rakv. 13.11.1940
RET 556P TULJAK 4 1940/41 18226 R-arh ERA.R-13.1.417, R-Koop. Tartu 31.10.1940
RET 556P TULJAK 4 1940/41 18277 R-arh ERA.R-13.1.417, R-Koop. Tartu 31.10.1940
RET 556P TULJAK 4 1940/41 18305 R-arh ERA.R-13.1.417, R-Koop. Tartu 31.10.1940
RET 555P TULJAK 3 1939/40 18360
ARS 4V   555V 1939/40 18487
RET 456P REKORD 2P 1940/41 18574
RET 456P REKORD 2P 1940/41 18589 R-arh ERA.R-13.1.417, R-Koop. Tartu 31.10.1940
RET REKORD 2V/2U 1940/41 18594
RET 456P REKORD 2P 1940/41 18598 R-arh ERA.R-13.1.839, Joh. Mitt Tallinn 9.02.1941
RET 456P REKORD 2P 1940/41 18687 R-arh ERA.R-13.1.450, A. Selling & Ko 4.10.1940
RET 456P REKORD 2P 1940/41 18697 R-arh ERA.R-13.1.450, A. Selling & Ko 4.10.1940
RET 456P REKORD 2P 1940/41 18749
RET 456P REKORD 2P 1940/41 18754 R-arh ERA.R-13.1.417, R-Koop. Tartu 31.10.1940
ARS 4P 1940/41 18818
ARS 4P 1940/41 18834
ARS 4 19?/? 18851 Meie Maa 15.01.1942, otsib A. Kurg
RET MALLE 2? 1940/41 19009
RET "R" 1940/41 19013 R-arh ERA.R-13.1.418, R-Koop. Rakv. 13.11.1940
RET REKORD 2U 1940/41 19087 R-arh ERA.R-13.1.450, A. Selling & Ko 4.10.1940
RET 656V SANGAR 4 1940/41 19196
RET 656V SANGAR 4 1940/41 19261
RET 656V SANGAR 4 1940/41 19321
RET 656V SANGAR 4 1940/41 19337
RET 656V SANGAR 4 1940/41 19357 müügikviitung 27.08.1940, A. Ööpiku äri
ARS 2P   335P 1940/41? 19432
RET 335P MARET 5 1940/41? 19512 R-arh ERA.R-13.1.418, R-Koop. Rakv. 13.11.1940
RET 335P MARET 5 1940/41? 19516 R-arh ERA.R-13.1.418, R-Koop. Rakv. 13.11.1940
RET 335P MARET 5 1940/41? 19517 R-arh ERA.R-13.1.417, R-Koop. Tartu 31.10.1940
RET 335P MARET 5 1940/41? 19521 R-arh ERA.R-13.1.418, R-Koop. Rakv. 13.11.1940
RET 335P MARET 5 1940/41? 19524 R-arh ERA.R-13.1.418, R-Koop. Rakv. 13.11.1940
RET 335P MARET 5 1940/41? 19531 R-arh ERA.R-13.1.418, R-Koop. Rakv. 13.11.1940
RET 335P MARET 5 1940/41? 19535 R-arh ERA.R-13.1.417, R-Koop. Tartu 31.10.1940
RET 335P MARET 5 1940/41? 19564
RET 335P MARET 5 1940/41? 19604 R-arh ERA.R-13.1.417, R-Koop. Tartu 31.10.1940
RET 335P MARET 5 1940/41? 19614 R-arh ERA.R-13.1.417, R-Koop. Tartu 31.10.1940
RET 335P MARET 5 1940/41? 19630 R-arh ERA.R-13.1.418, R-Koop. Rakv. 13.11.1940
RET 335P MARET 5 1940/41? 19659 R-arh ERA.R-13.1.450, A. Selling & Ko 4.10.1940
RET 335P MARET 5 1940/41? 19677 R-arh ERA.R-13.1.450, A. Selling & Ko 4.10.1940
RET 556P TULJAK 4 1940/41 19848 R-arh ERA.R-13.1.904, J. Tibbing Petseri 10.02.1941
RET 556P TULJAK 4 1940/41 19921
RET 656AV SANGAR 5 1940/41 20097 R-arh ERA.R-13.1.450, A. Selling & Ko 4.10.1940
RET 656AV SANGAR 5 1940/41 20128 R-arh ERA.R-13.1.450, A. Selling & Ko 4.10.1940
RET 656AV SANGAR 5 1940/41 20129 R-arh ERA.R-13.1.450, A. Selling & Ko 4.10.1940
RET 656AV SANGAR 5 1940/41 20135
RET 656AV SANGAR 5 1940/41 20143 R-arh ERA.R-13.1.450, A. Selling & Ko 4.10.1940
RET 656AV SANGAR 5 1940/41 20150
RET 656AV SANGAR 5 1940/41 20154 R-arh ERA.R-13.1.450, A. Selling & Ko 4.10.1940
RET 656AV SANGAR 5 1940/41 20160 R-arh ERA.R-13.1.450, A. Selling & Ko 4.10.1940
RET 656AV SANGAR 5 1940/41 20174 R-arh ERA.R-13.1.450, A. Selling & Ko 4.10.1940
RET MALLE 2 1940/41 20193 R-arh ERA.R-13.1.904, J. Tibbing Petseri 10.02.1941
ARS 3P 1940/41 20217
RET MALLE 2 1940/41 20222
RET MALLE 2 1940/41 20239 R-arh ERA.R-13.1.417, R-Koop. Tartu 31.10.1940
RET MALLE 2 1940/41 20240 R-arh ERA.R-13.1.418, R-Koop. Rakv. 13.11.1940
RET MALLE 2 1940/41 20259 R-arh ERA.R-13.1.417, R-Koop. Tartu 31.10.1940
RET MALLE 2 1940/41 20263 R-arh ERA.R-13.1.417, R-Koop. Tartu 31.10.1940
RET MALLE 2 1940/41 20267 R-arh ERA.R-13.1.417, R-Koop. Tartu 31.10.1940
RET MALLE 2 1940/41 20271 R-arh ERA.R-13.1.417, R-Koop. Tartu 31.10.1940
RET MALLE 2 1940/41 20291 R-arh ERA.R-13.1.418, R-Koop. Rakv. 13.11.1940
RET MARET 7 1940/41 20537
ARS 5V 1940/41 20660
ARS 5V 1940/41 20667
ARS 3P 1940/41 20720
RET MALLE 2 1940/41 20747 R-arh ERA.R-13.1.417, R-Koop. Tartu 31.10.1940
RET MALLE 2 1940/41 20839 R-arh ERA.R-13.1.904, J. Tibbing Petseri 10.02.1941
RET 656AV SANGAR 5 1940/41 20937
RET REKORD 2V/2U 1940/41 21255
RET TAARA 5 1940/41 21470
RET 456P REKORD 2P 1940/41 21538 R-arh ERA.R-13.1.904, J. Tibbing Petseri 10.02.1941
RET MALLE 2 1940/41 22331 säilinud sisu


RAADIO PIONEER 1941 1310
RAADIO PIONEER 1941 1583
raadiotuba[ät]hot.ee